รายละเอียดกิจกรรม

อบรม Assesor ครั้งที่ 8/2563

14/12/2563

ข้อมูลการอบรม ลงทะเบียน

รอบอบรม

ASR2559-023

ชื่อการอบรม

อบรมผู้ตรวจครั้งที่ 7/2559

หลักสูตร

Assessor

วิทยากร

จำนวนที่นั่ง/คน

22/0

วันที่อบรม

13 ตุลาคม 2559 - 14 ตุลาคม 2559

สถานที่

โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น จังหวัดกรุงเทพมหานคร


รายละเอียด


แบ่งปัน


ยินดีต้อนรับ