รายละเอียดกิจกรรม

สมรรถนะหลักในการทำงาน สมรรถนะหลักด้านคอมพิวเตอร์และสารสนเทศสมรรถนะความสามารถด้านการใช้ดิจิทัล (Digital Literacy) ระดับ 2 ทักษะขั้นต้นสำหรับการทำงาน (กลุ่ม 2)

30/07/2564

ข้อมูลการอบรม ลงทะเบียน

รอบอบรม

64/07/0125

องค์กรรับรอง

DL-0010-A : โรงเรียนสยามคอมพิวเตอร์และภาษา

คุณวุฒิวิชาชีพ

สมรรถนะหลักในการทำงาน สมรรถนะหลักด้านคอมพิวเตอร์และสารสนเทศสมรรถนะความสามารถด้านการใช้ดิจิทัล (Digital Literacy) ระดับ 2 ทักษะขั้นต้นสำหรับการทำงาน (กลุ่ม 2)

วันที่เปิดรับสมัคร

5 สิงหาคม 2564 - 12 สิงหาคม 2564

สถานที่

-

จำนวนที่นั่ง/คน

200

รายละเอียด

สมรรถนะหลักในการทำงาน DLวันที่ 17 สิงหาคม 2564เวลา 8.30 - 12.30


แบ่งปัน


ยินดีต้อนรับ