รายละเอียดกิจกรรม

สาขาวิชาชีพพลังงานและพลังงานทดแทน สาขาการจัดการพลังงาน อาชีพผู้ช่วยผู้รับผิดชอบด้านพลังงานสามัญ ระดับ 5

29/07/2564

ข้อมูลการอบรม ลงทะเบียน

รอบอบรม

64/07/0123

องค์กรรับรอง

CB-0237-A : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ศูนย์วิจัยระบบพลังงานสะอาด

คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพพลังงานและพลังงานทดแทน สาขาการจัดการพลังงาน อาชีพผู้ช่วยผู้รับผิดชอบด้านพลังงานสามัญ ระดับ 5

วันที่เปิดรับสมัคร

29 กรกฎาคม 2564 - 31 กรกฎาคม 2564

สถานที่

เลขที่ 98 ตรอก/ซอย 8 ตำบล/แขวง ป่าป้อง อำเภอ/เขต ดอยสะเก็ด จังหวัด เชียงใหม่ 50220

จำนวนที่นั่ง/คน

60

รายละเอียด

-


แบ่งปัน


ยินดีต้อนรับ