รายละเอียดกิจกรรม

สาขาวิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และดิจิทัลคอนเทนต์ สาขาวิทยาศาสตร์ข้อมูล อาชีพนักวิเคราะห์ข้อมูล (Data Analyst) ชั้น 3

27/07/2564

ข้อมูลการอบรม ลงทะเบียน

รอบอบรม

64/05/0048

องค์กรรับรอง

CB-0052-A : มหาวิทยาลัยมหิดล

คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และดิจิทัลคอนเทนต์ สาขาวิทยาศาสตร์ข้อมูล อาชีพนักวิเคราะห์ข้อมูล (Data Analyst) ชั้น 3

วันที่เปิดรับสมัคร

25 พฤษภาคม 2564 - 31 พฤษภาคม 2564

สถานที่

เลขที่ 999 ตำบล/แขวง ศาลายา อำเภอ/เขต พุทธมณฑล จังหวัด นครปฐม 73170

จำนวนที่นั่ง/คน

20

รายละเอียด

สาขาวิทยาศาสตร์ข้อมูล (Data Science) Data Analyst ระดับ 3 


แบ่งปัน


ยินดีต้อนรับ