รายละเอียดกิจกรรม

สาขาวิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และดิจิทัลคอนเทนต์ สาขาวิทยาศาสตร์ข้อมูล อาชีพผู้ปฏิบัติงานด้านวิศวกรรมข้อมูล ชั้น 3

27/07/2564

ข้อมูลการอบรม ลงทะเบียน

รอบอบรม

64/05/0049

องค์กรรับรอง

CB-0052-A : มหาวิทยาลัยมหิดล

คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และดิจิทัลคอนเทนต์ สาขาวิทยาศาสตร์ข้อมูล อาชีพผู้ปฏิบัติงานด้านวิศวกรรมข้อมูล ชั้น 3

วันที่เปิดรับสมัคร

25 พฤษภาคม 2564 - 31 พฤษภาคม 2564

สถานที่

-

จำนวนที่นั่ง/คน

20

รายละเอียด

สาขาวิทยาศาสตร์ข้อมูล (Data Science) Data Engineer ระดับ 3 


แบ่งปัน


ยินดีต้อนรับ