รายละเอียดกิจกรรม

สาขาวิชาชีพรักษาความปลอดภัย สาขารักษาความปลอดภัยบุคคลสำคัญ อาชีพพนักงานรักษาความปลอดภัยบุคคลสำคัญ ชั้น 2

-

ข้อมูลการอบรม ลงทะเบียน

รอบอบรม

64/04/0016

องค์กรรับรอง

CB-0171-A : บริษัท แอ็ดแวนซ์ เซ็คคิวริตี้ เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด

คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพรักษาความปลอดภัย สาขารักษาความปลอดภัยบุคคลสำคัญ อาชีพพนักงานรักษาความปลอดภัยบุคคลสำคัญ ชั้น 2

วันที่เปิดรับสมัคร

8 เมษายน 2564 - 23 เมษายน 2564

สถานที่

เลขที่ 34/6 ตำบล/แขวง คลองสาม อำเภอ/เขต คลองหลวง จังหวัด ปทุมธานี 12120

จำนวนที่นั่ง/คน

40

รายละเอียด

1.มีประสบการณ์ด้านรักษาความปลอดภัยบุคคลสำคัญ2.มีเอกสารรับรองการทำงานด้านรักษาความปลอดภัยบุคคลสำคัญไม่น้อยกว่า 1 ปี3.เอกสารผลงานหรือกิจกรรมต่างๆ4.สำเนาบัตรประชาชน5.สำเนาทะเบียนบ้าน6.วุฒิการศึกษา(ถ้ามี)


แบ่งปัน


ยินดีต้อนรับ