รายละเอียดกิจกรรม

สาขาวิชาชีพธุรกิจหนังสือและสิ่งพิมพ์ อาชีพนักแปล ชั้น 4

05/04/2564

ข้อมูลการอบรม ลงทะเบียน

รอบอบรม

64/03/0142

องค์กรรับรอง

CB-0227-A : ศูนย์การแปลและการล่าม คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพธุรกิจหนังสือและสิ่งพิมพ์ อาชีพนักแปล ชั้น 4

วันที่เปิดรับสมัคร

18 พฤษภาคม 2564 - 10 พฤษภาคม 2564

สถานที่

เลขที่ 999 ตำบล/แขวง ศาลายา อำเภอ/เขต พุทธมณฑล จังหวัด นครปฐม 73170

จำนวนที่นั่ง/คน

25

รายละเอียด

ด้วยศูนย์การแปลและการล่าม คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลในนาม องค์กรรับรองสมรรถนะนักแปลตามมาตรฐานอาชีพสาขาวิชาชีพธุรกิจหนังสือและสิ่งพิมพ์ อาชีพนักแปล ระดับต้น คุณวุฒิวิชาชีพชั้น 4 เปิดรับสมัครผู้เข้าสอบนักแปลชั้น 4  (อังกฤษเป็นไทย)   โดยผู้สมัครสอบต้องมีคุณสมบัติตามที่กำหนดในมาตรฐานอาชีพ


แบ่งปัน


ยินดีต้อนรับ