รายละเอียดกิจกรรม

เปิดรอบอบรม หลักสูตร Assessor รอบที่ 1

27/01/2564

ข้อมูลการอบรม ลงทะเบียน

รอบอบรม

ASR2557-009

ชื่อการอบรม

อบรมผู้ตรวจครั้งที่ 4/2557

หลักสูตร

Assessor

วิทยากร

จำนวนที่นั่ง/คน

0/0

วันที่อบรม

19 มกราคม 2557 - 20 มกราคม 2557

สถานที่


รายละเอียด


แบ่งปัน


ยินดีต้อนรับ