รายละเอียดกิจกรรม

อบรมผู้ตรวจ

21/12/2563

ข้อมูลการอบรม ลงทะเบียน

รอบอบรม

ASR2559-025

ชื่อการอบรม

อบรมผู้ตรวจครั้งที่ 9/2559

หลักสูตร

Assessor

วิทยากร

จำนวนที่นั่ง/คน

27/0

วันที่อบรม

25 ตุลาคม 2559 - 26 ตุลาคม 2559

สถานที่

โรงแรมมิราเคิลแกรนด์ คอนเวนชั่น กทม


รายละเอียด


แบ่งปัน


ยินดีต้อนรับ