รายละเอียดกิจกรรม

อบรม ISO/IEC 17024 ครั้งที่ 7/2563

14/12/2563

ข้อมูลการอบรม ลงทะเบียน

รอบอบรม

ASR2559-024

ชื่อการอบรม

อบรมผู้ตรวจครั้งที่ 8/2559

หลักสูตร

Assessor

วิทยากร

จำนวนที่นั่ง/คน

0/0

วันที่อบรม

21 ตุลาคม 2559 - 22 ตุลาคม 2559

สถานที่


รายละเอียด


แบ่งปัน


ยินดีต้อนรับ