หน่วยสมรรถนะ

หน่วยสมรรถนะทั้งหมด

รหัสหน่วยสมรรถนะ
ชื่อหน่วยสมรรถนะ
WNS-SPA-4-001ZA
จัดการงานบริการสปาไทย
WNS-SPA-4-002ZA
จัดการด้านการตลาดของงานบริการสปาไทย
WNS-SPA-5-003ZA
จัดการด้านการเงินของ สถานประกอบการ
WNS-SPA-5-004ZA
จัดการด้านบุคลากรของ สถานประกอบการ
WNS-SPA-5-005ZA
จัดการการดำเนินงานบริการสปาไทย
WNS-SPA-2-006ZA
สอบถามและบันทึกข้อมูลผู้รับบริการ
WNS-SPA-3-007ZA
ต้อนรับและส่งเสริมการขายงานบริการสปาไทย
WNS-SPA-3-008ZA
จัดเก็บรายรับจากการให้บริการ
WNS-SPA-4-009ZA
จัดตารางปฏิบัติงานด้านบริการสปาไทยและประสานงานส่วนงานที่เกี่ยวข้อง
WNS-SPA-4-010ZA
วัดระดับความรู้ และทักษะความชำนาญ ของ สปาเทอราปิ้สและ สปาแอดเทนเดน รายบุคคลในสปา
WNS-SPA-4-011ZA
อบรมการให้บริการสปาทรีทเมนท์ภายใต้เอกลักษณ์ไทย
WNS-SPA-4-012ZA
อบรมงานสนับสนุนการบริการสปาทรีทเมนท์แก่ สปาแอดเทนเดน
WNS-SPA-5-013ZA
อบรมงานบริการสปาทรีทเมนท์แก่ สปาเทอราปิ้ส
WNS-SPA-5-014ZA
ทดสอบ กำกับและติดตามความสามารถของผู้รับการอบรมบริการสปาทรีทเมนท์
WNS-SPA-2-015ZA
ช่วยเตรียมความพร้อมของห้องทรีทเมนท์ก่อนและหลังให้บริการ
WNS-SPA-3-016ZA
ช่วยสนับสนุนการปฏิบัติงานสปาเทอราปิ้ส
WNS-SPA-3-017ZA
ช่วยเตรียมผลิตภัณฑ์ วัสดุ และอุปกรณ์ ให้สปา เทอราปิ้ส ตามเมนูที่ผู้รับบริการต้องการ
WNS-SPA-2-018ZA
ให้บริการอบไอน้ำ (Steam) แก่ผู้รับบริการ
WNS-SPA-2-019ZA
ให้บริการ Vichy Shower แก่ผู้รับบริการ
WNS-SPA-3-020ZA
ให้บริการอบสมุนไพรไทย (Thai Herbal Steam Therapy) แก่ผู้รับบริการ
WNS-SPA-3-021ZA
ให้บริการ Therapy Bath แก่ผู้รับบริการ
WNS-SPA-3-022ZA
วิเคราะห์ผิวหน้า (Facial Skin Analysis) แก่ผู้รับบริการ
WNS-SPA-3-023ZA
ให้บริการทำความสะอาดผิวหน้าและปรับสภาพผิวหน้า (Cleansing and Toning) แก่ผู้รับบริการ
WNS-SPA-3-024ZA
ให้บริการขัดผิวหน้า (Facial Scrub) แก่ผู้รับบริการ
WNS-SPA-3-025ZA
ให้บริการนวดบำรุงผิวหน้าหน้า (Facial Massage and Moisturizing) แก่ผู้รับบริการ
WNS-SPA-3-026ZA
ให้บริการพอกหน้า (Facial Mask) แก่ผู้รับบริการ
WNS-SPA-3-027ZA
ให้บริการขัดผิวกาย (Body Scrub) แก่ผู้รับบริการ
WNS-SPA-3-028ZA
ให้บริการพอกผิวกาย (Body Mask / Wrap) แก่ผู้รับบริการ
WNS-SPA-3-029ZA
ให้บริการพอกผิวกายเพื่อกระชับสัดส่วน (Body Contouring Mask) แก่ผู้รับบริการ
WNS-SPA-3-030ZA
ให้บริการนวดไทย (Traditional Thai Massage) แก่ผู้รับบริการ
WNS-SPA-3-031ZA
ให้บริการนวดด้วยน้ำมันสมุนไพรไทย (Traditional Thai Oil Massage Treatment) แก่ผู้รับบริการ
WNS-SPA-3-032ZA
ให้บริการนวดอโรมาเธอราปี (Aromatherapy Massage)แก่ผู้รับบริการ
WNS-SPA-3-033ZA
ให้บริการนวดสวีดิช (Swedish Massage) แก่ผู้รับบริการ
WNS-SPA-3-034ZA
ให้บริการนวดเท้า (Foot Massage) แก่ผู้รับบริการ
WNS-SPA-4-035ZA
ให้บริการพอกหน้าด้วย Algae (Facial Mask : Algae) แก่ผู้รับบริการ
WNS-SPA-4-036ZA
ให้บริการพอกหน้าด้วยสมุนไพร (Facial Mask : Herbal Blend) แก่ผู้รับบริการ
WNS-SPA-4-037ZA
ให้บริการนวดระบายต่อมน้ำเหลืองบนใบหน้า (Facial Lymphatic Draining Massage) แก่ผู้รับบริการ
WNS-SPA-4-038ZA
ให้บริการนวดระบายต่อมน้ำเหลือง (Manual Lymphatic Drainage) แก่ผู้รับบริการ
WNS-SPA-4-039ZA
ให้บริการ Aromatherapy Treatment แก่ผู้รับบริการ
WNS-SPA-4-040ZA
ให้บริการ Thai Herbal Compress Treatment แก่ผู้รับบริการ
WNS-SPA-4-041ZA
ให้บริการอาบน้ำสมุนไพร (Thai Traditional Herbal Bath) แก่ผู้รับบริการ
WNS-SPA-2-042ZB
ให้บริการอบไอน้ำ (Steam) แก่ผู้รับบริการ
WNS-SPA-4-043ZB
ให้บริการ Vichy Shower แก่ผู้รับบริการ
WNS-SPA-3-044ZB
ให้บริการอบสมุนไพรไทย (Thai Herbal Steam Therapy) แก่ผู้รับบริการ
WNS-SPA-3-045ZB
ให้บริการ Therapy Bath แก่ผู้รับบริการ
WNS-SPA-3-046ZB
ให้บริการวิเคราะห์ผิวหน้า (Facial Skin Analysis) แก่ผู้รับบริการ
WNS-SPA-3-047ZB
ให้บริการทำความสะอาดผิวหน้าและปรับสภาพผิวหน้า (Cleansing and Toning) แก่ผู้รับบริการ
WNS-SPA-3-048ZB
ให้บริการขัดผิวหน้า (Facial Scrub) แก่ผู้รับบริการ
WNS-SPA-3-049ZB
ให้บริการนวดบำรุงผิวหน้า (Facial Massage and Moisturizing) แก่ผู้รับบริการ
WNS-SPA-3-050ZB
ให้บริการพอกหน้า (Facial Mask) แก่ผู้รับบริการ
WNS-SPA-3-051ZB
ให้บริการขัดผิวกาย (Body Scrub) แก่ผู้รับบริการ
WNS-SPA-3-052ZB
ให้บริการพอกผิวกาย (Body Mask / Wrap) แก่ผู้รับบริการ
WNS-SPA-3-053ZB
ให้บริการพอกผิวกายเพื่อกระชับสัดส่วน (Body Contouring Mask) แก่ผู้รับบริการ
WNS-SPA-3-054ZB
ให้บริการนวดไทย (Traditional Thai Massage) แก่ผู้รับบริการ
WNS-SPA-3-055ZB
ให้บริการนวดด้วยน้ำมันสมุนไพรไทย (Traditional Thai Oil Massage Treatment) แก่ผู้รับบริการ
WNS-SPA-3-056ZB
ให้บริการนวดอโรมา (Aroma Massage)แก่ผู้รับบริการ
WNS-SPA-3-057ZB
ให้บริการนวดสวีดิช (Swedish Massage) แก่ผู้รับบริการ
WNS-SPA-2-058ZB
ให้บริการนวดเท้า (Foot Massage) แก่ผู้รับบริการ
WNS-SPA-4-059ZB
ให้บริการนวดหน้าระบายต่อมน้ำเหลืองบนใบหน้า (Facial Lymphatic Draining Massage) แก่ผู้รับบริการ
WNS-SPA-4-060ZB
ให้บริการนวดระบายต่อมน้ำเหลือง (Manual Lymphatic Drainage) แก่ผู้รับบริการ
WNS-SPA-4-061ZB
ให้บริการ Aromatherapy Treatment แก่ผู้รับบริการ
WNS-SPA-4-062ZB
ให้บริการ Thai Herbal Compress Treatment แก่ผู้รับบริการ
WNS-SPA-4-063ZB
ให้บริการอาบน้ำสมุนไพร (Thai Traditional Herbal Bath) แก่ผู้รับบริการ
WNS-SPA-3-064ZB
ปฏิบัติงานให้บริการสปาตามคุณสมบัติที่พึงประสงค์ของอาชีพในกิจกรรมบริการเพื่อเสริมสร้างสุขภาพร่างกาย (ยกเว้นกิจกรรมด้านกีฬา) สาขาให้บริการสปา
WNS-SPA-4-064ZB
ปฏิบัติงานให้บริการสปาตามคุณสมบัติที่พึงประสงค์ของอาชีพในกิจกรรมบริการเพื่อเสริมสร้างสุขภาพร่างกาย (ยกเว้นกิจกรรมด้านกีฬา) สาขาให้บริการสปา
WNS-SPA-2-064ZB
ปฏิบัติงานให้บริการสปาตามคุณสมบัติที่พึงประสงค์ของอาชีพในกิจกรรมบริการเพื่อเสริมสร้างสุขภาพร่างกาย (ยกเว้นกิจกรรมด้านกีฬา) สาขาให้บริการสปา
WNS-SPA-4-065ZB
ปฏิบัติงานให้บริการสปาตามหลักความปลอดภัย สุขอนามัย และคำนึงถึงการใช้ทรัพยากรที่ส่งผลกระทบต่อสถานที่ปฏิบัติงาน
WNS-SPA-2-065ZB
ปฏิบัติงานให้บริการสปาตามหลักความปลอดภัย สุขอนามัย และคำนึงถึงการใช้ทรัพยากรที่ส่งผลกระทบต่อสถานที่ปฏิบัติงาน
WNS-SPA-3-065ZB
ปฏิบัติงานให้บริการสปาตามหลักความปลอดภัย สุขอนามัย และคำนึงถึงการใช้ทรัพยากรที่ส่งผลกระทบต่อสถานที่ปฏิบัติงาน
WNS-SPA-2-066ZB
ปฏิบัติงานบริการโดยใช้ทักษะการสื่อสารและมนุษยสัมพันธ์
WNS-SPA-3-066ZB
ปฏิบัติงานบริการโดยใช้ทักษะการสื่อสารและมนุษยสัมพันธ์
WNS-SPA-4-066ZB
ปฏิบัติงานบริการโดยใช้ทักษะการสื่อสารและมนุษยสัมพันธ์