หน่วยสมรรถนะ

หน่วยสมรรถนะทั้งหมด

รหัสหน่วยสมรรถนะ
ชื่อหน่วยสมรรถนะ
AVT-FAD-3-001ZA
ดูแลความปลอดภัยของผู้โดยสารและห้องโดยสารก่อนและหลังเที่ยวบิน
AVT-FAD-4-001ZA
ดูแลความปลอดภัยของผู้โดยสารและห้องโดยสารก่อนและหลังเที่ยวบิน
AVT-FAD-3-002ZA
ป้องกันสถานการณ์ฉุกเฉินที่เกิดขึ้นภายในเที่ยวบิน
AVT-FAD-4-002ZA
ป้องกันสถานการณ์ฉุกเฉินที่เกิดขึ้นภายในเที่ยวบิน
AVT-FAD-3-003ZA
บริการด้านความสะดวกสบายแก่ผู้โดยสารภายในอากาศยาน
AVT-FAD-4-003ZA
บริการด้านความสะดวกสบายแก่ผู้โดยสารภายในอากาศยาน
AVT-FAD-3-004ZA
ช่วยเหลือและแก้ปัญหาสถานการณ์ฉุกเฉินที่เกินขึ้นภายในเที่ยวบิน
AVT-FAD-4-004ZA
ช่วยเหลือและแก้ปัญหาสถานการณ์ฉุกเฉินที่เกินขึ้นภายในเที่ยวบิน
AVT-FAD-3-005ZA
สื่อสารระหว่างพนักงงานต้อนรับบนเครื่องบินกับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง
AVT-FAD-4-005ZA
สื่อสารระหว่างพนักงงานต้อนรับบนเครื่องบินกับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง
AVT-FAD-4-006ZA
ตรวจสอบ และกำกับดูแล แก้ปัญหาสถานการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้นภายในเที่ยวบิน
รหัสหน่วยสมรรถนะ
ชื่อหน่วยสมรรถนะ
AVT-FTN-5-001ZA
ฝึกอบรมความรู้พื้นฐานด้านความปลอดภัย เทคนิคของอุปกรณ์เพื่อความปลอดภัย
AVT-FTN-3-001ZA
ฝึกอบรมความรู้พื้นฐานด้านความปลอดภัย เทคนิคของอุปกรณ์เพื่อความปลอดภัย
AVT-FTN-4-001ZA
ฝึกอบรมความรู้พื้นฐานด้านความปลอดภัย เทคนิคของอุปกรณ์เพื่อความปลอดภัย
AVT-FTN-4-002ZA
สอนความรู้เกี่ยวกับระบบการใช้งานอุปกรณ์เฉพาะแบบในสภาวะปกติและไม่ปกติ
AVT-FTN-5-002ZA
สอนความรู้เกี่ยวกับระบบการใช้งานอุปกรณ์เฉพาะแบบในสภาวะปกติและไม่ปกติ
AVT-FTN-5-003ZA
สอนความรู้เกี่ยวกับการใช้งานและควบคุมระบบและอุปกรณ์ของอากาศยานเฉพาะแบบในสภาวะปกติและไม่ปกติ
AVT-FTN-4-003ZA
สอนความรู้เกี่ยวกับการใช้งานและควบคุมระบบและอุปกรณ์ของอากาศยานเฉพาะแบบในสภาวะปกติและไม่ปกติ
AVT-FTN-3-004ZA
สอนการบริหารจัดการทรัพยากรการบิน (CRM)
AVT-FTN-5-005ZA
สอนขั้นตอนการใช้งานและควบคุมระบบและอุปกรณ์ของอากาศยานเฉพาะแบบในสภาวะปกติและไม่ปกติในเครื่องฝึกบินจำลอง
AVT-FTN-5-006ZA
ฝึกอบรมการปฏิบัติด้านความปลอดภัยในสภาวะไม่ปกติ
AVT-FTN-3-007ZA
สอนความรู้ด้านการจัดการความปลอดภัย (SMS)
AVT-FTN-4-008ZA
ตรวจสอบและปรับปรุงคุณภาพของเครื่องฝึกบินจำลองตามมาตรฐานสากล
AVT-FTN-5-008ZA
ตรวจสอบและปรับปรุงคุณภาพของเครื่องฝึกบินจำลองตามมาตรฐานสากล
AVT-FTN-4-009ZA
ดูแลการทำงานของเครื่องฝึกบินจำลองให้มีประสิทธิภาพและพร้อมที่ให้นักบินใช้ได้ตลอดเวลาตามความต้องการของการฝึกอบรมนักบิน
AVT-FTN-5-009ZA
ดูแลการทำงานของเครื่องฝึกบินจำลองให้มีประสิทธิภาพและพร้อมที่ให้นักบินใช้ได้ตลอดเวลาตามความต้องการของการฝึกอบรมนักบิน
AVT-FTN-4-010ZA
จัดเตรียมเครื่องฝึกบินจำลองตามตารางการฝึกบิน
AVT-FTN-5-010ZA
จัดเตรียมเครื่องฝึกบินจำลองตามตารางการฝึกบิน
AVT-FTN-5-011ZA
ฝึกอบรมบุคลากรที่ปฏิบัติงานเกี่ยวข้องกับเครื่องฝึกบินจำลอง
AVT-FTN-3-012ZA
Interpret work health and safety practices in aviation maintenance.
AVT-FTN-3-013ZA
Apply quality standards applicable to aviation maintenance.
AVT-FTN-3-014ZA
Interpret and use aviation maintenance industry manuals and specifications.
AVT-FTN-3-015ZA
Complete aviation maintenance industry documentation.
AVT-FTN-3-016ZA
Perform basic hand skills, standard trade practices and fundamentals in aviation.
AVT-FTN-3-017ZA
Conduct self in the aviation maintenance environment.
AVT-FTN-3-018ZA
Communicate aviation technical and maintenance management knowledge.
AVT-FTN-3-019ZA
Apply mathematics and physics in aviation maintenance.
AVT-FTN-3-020ZA
Remove and install miscellaneous aircraft electrical hardware/components
AVT-FTN-3-021ZA
Remove and install aircraft pressurization control system components.
AVT-FTN-3-022ZA
Use electrical test equipment.
AVT-FTN-3-023ZA
Perform aircraft flight servicing.
AVT-FTN-3-024ZA
Remove and install aircraft hydro-mechanical and landing gear system.
AVT-FTN-3-025ZA
Remove and install aircraft pneumatic system components.
AVT-FTN-3-026ZA
Remove and install non-pressurized aircraft structural and non-structural components.
AVT-FTN-3-027ZA
Remove and install aircraft fixed wing flight control system components.
AVT-FTN-3-028ZA
Remove and install engines and engine system components.
AVT-FTN-3-029ZA
Maintain airframe systems of basic light fixed wing aircraft.
AVT-FTN-3-030ZA
Maintain basic light aircraft engines and propellers.
AVT-FTN-3-031ZA
Inspect and maintain structures and related components of non-pressurized small aircraft.
AVT-FTN-3-032ZA
Participate in environmentally sustainable work practices.
AVT-FTN-4-033ZA
Use computers in aviation maintenance-related integrated logistic support activities.
AVT-FTN-4-034ZA
Inspect, test and troubleshoot aircraft pressurization control systems and components.
AVT-FTN-4-035ZA
Minor repair for aircraft electrical hardware or parts.
AVT-FTN-4-036ZA
Inspect, test and troubleshoot aircraft hydro-mechanical and landing gear systems and components.
AVT-FTN-4-037ZA
Inspect, test and troubleshoot aircraft pneumatic systems and components.
AVT-FTN-4-038ZA
Inspect, test and troubleshoot aircraft fixed wing flight control systems and components.
AVT-FTN-4-039ZA
Inspect, test and troubleshoot piston engine systems and components.
AVT-FTN-4-040ZA
Inspect, test and troubleshoot propeller systems and components.
AVT-FTN-4-041ZA
Inspect aircraft hydro-mechanical, mechanical, gaseous and landing gear systems and component.
AVT-FTN-4-042ZA
Inspect gas turbine engine systems and components.
AVT-FTN-4-043ZA
Test and troubleshoot aircraft hydro-mechanical, gaseous and landing gear systems and components.
AVT-FTN-4-044ZA
Test and troubleshoot aircraft fixed wing flight control systems and components.
AVT-FTN-4-045ZA
Test and troubleshoot gas turbine engine systems and components.
AVT-FTN-4-046ZA
Repair and/or overhaul aircraft piston engine crankcase assembly components.
AVT-FTN-4-047ZA
Maintain aircraft vapour cycle air conditioning systems.
AVT-FTN-5-048ZA
Plan and organize aviation maintenance work activities.
AVT-FTN-5-049ZA
Plan and implement civil aircraft maintenance activities.
AVT-FTN-5-050ZA
Supervise civil aircraft maintenance activities and manage human resources in the workplace.
AVT-FTN-5-051ZA
Apply work health and safety procedures at supervisor level in aviation maintenance.
AVT-FTN-5-052ZA
Manage deployed/detached aviation maintenance activities.
AVT-FTN-5-053ZA
Write aviation technical publications.
AVT-FTN-5-054ZA
Manage self in the aviationmaintenance environment
AVT-FTN-5-055ZA
Prepare and manage aviation maintenance organization budgets and financial plans.
AVT-FTN-5-056ZA
Perform advanced troubleshooting in aircraft mechanical maintenance.
AVT-FTN-5-057ZA
Weigh aircraft and perform aircraft weight and balance calculations as a result.
AVT-FTN-5-058ZA
Apply systems engineering procedures to airworthiness engineering design.
AVT-FTN-3-059ZA
Remove and install rotary wing rotor and flight control system components.
AVT-FTN-3-060ZA
Remove and install avionic system components.
AVT-FTN-3-061ZA
Maintain basic rotary wing aircraft systems.
AVT-FTN-4-062ZA
Inspect, test and troubleshoot rotary wing rotor and control systems and components.
AVT-FTN-5-063ZA
Assess structural repair/modification requirements and evaluate structural.
AVT-FTN-3-064ZA
Remove and install basic aircraft electrical system components.
AVT-FTN-3-065ZA
Remove and install advanced aircraft electrical system components.
AVT-FTN-4-065ZA
Remove and install advanced aircraft electrical system components.
AVT-FTN-3-066ZA
Remove and install advanced aircraft instrument system components.
AVT-FTN-3-067ZA
Remove and install aircraft basic radio communication and navigation system.
AVT-FTN-3-068ZA
Remove and install aircraft electronic system components.
AVT-FTN-3-069ZA
Maintain basic light aircraft electrical systems and components.
AVT-FTN-3-070ZA
Maintain basic light aircraft instrument systems and components.
AVT-FTN-3-071ZA
Maintain basic aircraft communication and radio navigation systems and components.
AVT-FTN-4-072ZA
Inspect, test and troubleshoot basic aircraft electrical systems and components.
AVT-FTN-4-073ZA
Inspect aircraft electrical systems and components.
AVT-FTN-4-074ZA
Inspect aircraft instrument systems and components.
AVT-FTN-4-075ZA
Inspect fixed wing aircraft automatic flight control systems and components.
AVT-FTN-4-076ZA
Inspect aircraft electronic systems and components.
AVT-FTN-4-077ZA
Test and troubleshoot aircraft electrical systems and components.
AVT-FTN-4-078ZA
Test and troubleshoot aircraft instrument systems and components.
AVT-FTN-4-079ZA
Test and troubleshoot aircraft radio frequency navigation and communications.
AVT-FTN-4-080ZA
Test and troubleshoot fixed wing aircraft automatic flight control systems and components.
AVT-FTN-4-081ZA
Inspect, test and troubleshoot rotary wing aircraft automatic flight control systems and components.