ข้อมูลองค์กรที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะ

ของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ

บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ฝ่ายพัฒนาและฝึกอบรมบุคลากร
89 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวง จอมพล เขต จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
ปฏิทินการประเมิน
:บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ฝ่ายพัฒนาและฝึกอบรมบุคลากร
:0000000000000
:CB-0233-A
:รัฐวิสาหกิจ
ข้อมูลที่ตั้ง
:เลขที่ 89
:วิภาวดีรังสิต
:จอมพล
:เขตจตุจักร
:กรุงเทพมหานคร
:10900
ข้อมูลติดต่อ
:02-5451000
:
:
คุณวุฒิที่ให้การรับรอง

สาขาวิชาชีพการบิน

  • สาขาวิชาชีพการบิน สาขาต้อนรับบนเครื่องบิน อาชีพพนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน ชั้น 5

สถานที่ที่ใช้ในการทดสอบ
  • ศูนย์ฝึกอบรมลูกเรือการบินไทย หลักสี่
    425 หมู่ที่ 11 ถนนกำแพงเพชร 6 แขวง สีกัน เขต ดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 10210

บุคลากร
  • บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ฝ่ายพัฒนาและฝึกอบรม โครงสร้างพื้นฐานCB-0233-A

  • บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ฝ่ายพัฒนาและฝึกอบรม CB-0233-A