ข้อมูลองค์กรที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะ

ของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ

บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด
39 ตรอกลาดพร้าว124 ถนนลาดพร้าว แขวง พลับพลา เขต วังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310
ปฏิทินการประเมิน
:บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด
:0000000000000
:CB-0159-A
:บริษัทจำกัด
ข้อมูลที่ตั้ง
:เลขที่ 39
:ลาดพร้าว
:พลับพลา
:เขตวังทองหลาง
:กรุงเทพมหานคร
:10310
ข้อมูลติดต่อ
:02-9343233
:
:
คุณวุฒิที่ให้การรับรอง

สาขาวิชาชีพก่อสร้าง

 • สาขาวิชาชีพก่อสร้าง สาขางานผู้ควบคุมการก่อสร้าง อาชีพผู้ควบคุมการก่อสร้าง (อาคารพักอาศัย) ชั้น 4

 • สาขาวิชาชีพก่อสร้าง สาขางานผู้ควบคุมการก่อสร้าง อาชีพผู้ควบคุมการก่อสร้าง (อาคารพักอาศัย) ชั้น 5

สถานที่ที่ใช้ในการทดสอบ
 • บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด
  39 ตรอกลาดพร้าว124 ถนนลาดพร้าว แขวง พลับพลา เขต วังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310

 • บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด
  46 ตรอกลาดพร้าว 117 ถนนลาดพร้าว แขวง คลองจั่น เขต บางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240

บุคลากร
 • บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด CB-0159-A

 • ศราวุธ ฟองน้ำ
  เจ้าหน้าที่สอบ (Examiner)

 • นิพนธ์ เงินรี
  เจ้าหน้าที่สอบ (Examiner)

 • สาธิต กลันทกพันธ์
  เจ้าหน้าที่สอบ (Examiner)

 • อิทธิพัทธ์ จันทร์แดง
  เจ้าหน้าที่สอบ (Examiner)

 • อนุสรณ์ งามวิเศษ
  เจ้าหน้าที่สอบ (Examiner)

 • วุฒิกรณ์ มาลี
  เจ้าหน้าที่สอบ (Examiner)

 • พินิจ ไผครบุรี
  เจ้าหน้าที่สอบ (Examiner)

 • ทันศาสตร์ แสงสุรินทร์
  เจ้าหน้าที่สอบ (Examiner)

 • เอกราช ตะวันทวีกิจ
  เจ้าหน้าที่สอบ (Examiner)

 • พูลผล ไถวสินธุ์
  เจ้าหน้าที่สอบ (Examiner)

 • นฤวัตร บูรศิริรักษ์

 • โครงสร้างพื้นฐาน CB-0159-A