ข้อมูลองค์กรที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะ

ของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ

บริษัท ดุสิต แมนเนจเม้นท์ จำกัด
946 ถนนพระราม4 แขวง สีลม เขต บางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
ปฏิทินการประเมิน
:บริษัท ดุสิต แมนเนจเม้นท์ จำกัด
:0105553152720
:CB-0018-A
:บริษัทจำกัด
ข้อมูลที่ตั้ง
:เลขที่ 946
:พระราม4
:สีลม
:เขตบางรัก
:กรุงเทพมหานคร
:10500
ข้อมูลติดต่อ
:053-999-999
:053-999-900
:www.dusit.com
คุณวุฒิที่ให้การรับรอง

สาขาวิชาชีพการท่องเที่ยว การโรงแรม ภัตตาคารและร้านอาหาร

 • สาขาวิชาชีพการท่องเที่ยว การโรงแรม ภัตตาคารและร้านอาหาร สาขาผู้ประกอบอาหาร อาชีพผู้ประกอบอาหารไทย ชั้น 1

 • สาขาวิชาชีพการท่องเที่ยว การโรงแรม ภัตตาคารและร้านอาหาร สาขาผู้ประกอบอาหาร อาชีพผู้ประกอบอาหารไทย ชั้น 2

 • สาขาวิชาชีพการท่องเที่ยว การโรงแรม ภัตตาคารและร้านอาหาร สาขาผู้ประกอบอาหาร อาชีพผู้ประกอบอาหารไทย ชั้น 3

 • สาขาวิชาชีพการท่องเที่ยว การโรงแรม ภัตตาคารและร้านอาหาร สาขาผู้ประกอบอาหาร อาชีพผู้ประกอบอาหารไทย ชั้น 4

 • สาขาวิชาชีพการท่องเที่ยว การโรงแรม ภัตตาคารและร้านอาหาร สาขาผู้ประกอบอาหาร อาชีพผู้ประกอบอาหารไทย ชั้น 5

 • สาขาวิชาชีพการท่องเที่ยว การโรงแรม ภัตตาคารและร้านอาหาร สาขาผู้ประกอบอาหาร อาชีพผู้ประกอบอาหารหวาน ชั้น 1

 • สาขาวิชาชีพการท่องเที่ยว การโรงแรม ภัตตาคารและร้านอาหาร สาขาผู้ประกอบอาหาร อาชีพผู้ประกอบอาหารหวาน ชั้น 2

 • สาขาวิชาชีพการท่องเที่ยว การโรงแรม ภัตตาคารและร้านอาหาร สาขาผู้ประกอบอาหาร อาชีพผู้ประกอบอาหารหวาน ชั้น 3

 • สาขาวิชาชีพการท่องเที่ยว การโรงแรม ภัตตาคารและร้านอาหาร สาขาผู้ประกอบอาหาร อาชีพผู้ประกอบอาหารคาว ชั้น 1

 • สาขาวิชาชีพการท่องเที่ยว การโรงแรม ภัตตาคารและร้านอาหาร สาขาผู้ประกอบอาหาร อาชีพผู้ประกอบอาหารคาว ชั้น 2

 • สาขาวิชาชีพการท่องเที่ยว การโรงแรม ภัตตาคารและร้านอาหาร สาขาผู้ประกอบอาหาร อาชีพผู้ประกอบอาหารคาว ชั้น 3

สถานที่ที่ใช้ในการทดสอบ
 • โรงแรมดุสิต ดีทู เชียงใหม่
  100 ถนนช้างคลาน ตำบล ช้างคลาน อำเภอ เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ 50100

 • ร้านอาหารคาเฟ่ มินิ
  239 หมู่ที่ 9 ถนนรอบวงแหวนรอบกลาง ตำบล ฟ้าฮ่าม อำเภอ เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ 50000

บุคลากร
 • ผุสดี สักกะพลางกูร
  ผู้แทนองค์กร

 • บริษัทดุสิต แมนเนจเม้นท์ จำกัด
  ผู้แทนองค์กร

 • CBD บริษัทดุสิตแมนเนจเม้นท์จำกัด
  ผู้แทนองค์กร

 • โครงสร้างพื้นฐาน CB-0018-A