รายชื่อองค์กรที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะ

ของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ

ขั้นตอนการขอรับรองสมรรถนะของบุคคล ตามมาตรฐานอาชีพ

รหัสองค์กร
ชื่อองค์กร
ให้การรับรอง
CB-0085-A
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
กรุงเทพมหานคร
14
คุณวุฒิ
CB-0159-A
บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด
กรุงเทพมหานคร
2
คุณวุฒิ
CB-0128-A
บริษัท ด๊อกเตอร์ เฮลท์ จำกัด
นครปฐม
4
คุณวุฒิ
CB-0018-A
บริษัท ดุสิต แมนเนจเม้นท์ จำกัด
กรุงเทพมหานคร
11
คุณวุฒิ
CB-0050-A
บริษัท ทีโอ จำกัด
กรุงเทพมหานคร
4
คุณวุฒิ
CB-0102-A
บริษัท รักษาความปลอดภัย ซี.โอ.พี. อินเวสติเกชั่น จำกัด
สมุทรปราการ
5
คุณวุฒิ
CB-0145-A
บริษัท รักษาความปลอดภัย พลังร่วม จำกัด
กรุงเทพมหานคร
5
คุณวุฒิ
CB-0095-A
บริษัท วินเนอร์ เอสเตท จำกัด
กรุงเทพมหานคร
3
คุณวุฒิ
CB-0169-A
บริษัท วี-เว็ลธ์ จำกัด โดย สถาบันวิชาการวี-เซิร์ฟ
กรุงเทพมหานคร
11
คุณวุฒิ
CB-0087-A
บริษัท สุมิพล คอร์ปอเรชั่น จำกัด
กรุงเทพมหานคร
3
คุณวุฒิ